Pertandingan Fotografi bersama NIKON

Written by Super Admin.

Program : Pertandingan Fotografi bersama NIKON


 

Pertandingan Fotografi bersama NIKON yang bertemakan kemerdekaan anjuran Creative Media & Technology (CMT) Hub 2015 telah menawarkan ruang pameran kepada UiTM iNED untuk mempromosikan program pengajian Diploma separuh masa dan Sarjana Muda separuh masa. Penyertaan UiTM iNED pada program ini dapat memberikan penerangan lebih terperinci kepada warga UiTM dan orang awam mengenai program yang ditawarkan.

Disediakan oleh:

Pihak Penganjur
Pusat Jaringan Industri, Pemasaran & Pengambilan Pelajar (PJIPP)
Institut Pendidikan Neo