Lecturer eForm

Written by Super Admin.

#Borang L - Akademik 
1 Borang L1 - Justifikasi Kegagalan Melebihi 25%.pdf Muaturun
2 Borang L2 - Semakan Markah Pemeriksa Kedua.pdf Muaturun
3 Borang L3 - Semakan Markah Pemeriksa Ketiga.pdf Muaturun
4 Borang L4 - Permohonan Pertukaran AJK Peperiksaan Akhir.pdf Muaturun
5 Borang L5 - Permohonan Pertukaran Pengawas Peperiksaan Akhir.pdf Muaturun
6 Borang L7 - Kebenaran Bawa Skrip Jawapan Keluar KKB-UiTM.pdf Muaturun
7 Borang L11 - Pemeriksa Peperiksaan Khas.pdf Muaturun
9 Borang L14 - Perakuan Membawa Kertas Peperiksaan AJK 1 & 2.pdf Muaturun
#Borang Akademik (Lain-lain) 
1 Borang Penyerahan Kertas Soalan (Produk Pelanggan) Muaturun
2 Borang Tempahan Bilik Kuliah Muaturun
3 Borang Pertukaran Pengawas Peperiksaan -
4 Borang Perakuan Membawa Kertas Peperiksaan -
5 Borang Kebenaran Membuka Kelas Seminar Kurang Daripada 10 Pelajar Muaturun
6 Borang Pembayaran Pendapatan Melalui Bank Muaturun
7 Borang Pemarkahan VIVA_Mode A (Kualitatif) Muaturun
8 Borang Pemarkahan VIVA_Mode B (Kuantitatif) Muaturun
9 Borang Pengakuan Staf (Hal Ehwal Peperiksaan) Muaturun
10 Borang Pembetulan Keputusan Peperiksaan Muaturun
11 Borang Pemeriksa Peperiksaan Khas -
12 Borang Gantian Seminar Muaturun
13 Borang Aduan dan Maklumbalas Pelanggan Muaturun
14 Borang Semakan Markah Pemeriksa Ketiga Muaturun
15 Borang Penyerahan Skrip Jawapan Kepada Pemeriksa Kedua Muaturun
#Borang Pembangunan Bahan 
1 Borang Pendaftaran Pembangunan eBahan Kursus Muaturun
#Borang Audio Visual 
1 Manual- Prosedur Pinjaman Peralatan Audio Visual Muaturun
2 Borang Permohonan Staf Teknikal Muaturun
3 Borang Permohonan Peralatan Muaturun
4 Borang Permohonan Perkhidmatan Multimedia Muaturun
5 Borang Permohonan Tempahan Penggunaan Studio Rakaman Video dan Audio Muaturun