Lecturer eForm

Written by Super Admin.


#Borang Akademik 
1 Borang Penyerahan Kertas Soalan (Produk Pelanggan) Muaturun
2 Borang Tempahan Bilik Kuliah Muaturun
3 Borang Pertukaran Pengawas Peperiksaan Muaturun
4 Borang Perakuan Membawa Kertas Peperiksaan Muaturun
5 Borang Kebenaran Membuka Kelas Seminar Kurang Daripada 10 Pelajar Muaturun
6 Borang Pembayaran Pendapatan Melalui Bank Muaturun
7 Borang Pemarkahan VIVA_Mode A (Kualitatif) Muaturun
8 Borang Pemarkahan VIVA_Mode B (Kuantitatif) Muaturun
9 Borang Pengakuan Staf (Hal Ehwal Peperiksaan) Muaturun
10 Borang Justifikasi Kegagalan Muaturun
11 Borang Pembetulan Keputusan Peperiksaan Muaturun
12 Borang Pemeriksa Peperiksaan Khas Muaturun
13 Borang Gantian Seminar Muaturun
14 Borang Aduan dan Maklumbalas Pelanggan Muaturun
15 Borang Semakan Markah Pemeriksa Kedua Muaturun
16 Borang Semakan Markah Pemeriksa Ketiga Muaturun
17 Borang Penyerahan Skrip Jawapan Kepada Pemeriksa Kedua Muaturun
#Borang Pembangunan Bahan 
1 Borang Pendaftaran Pembangunan eBahan Kursus Muaturun
#Borang Audio Visual 
1 Manual- Prosedur Pinjaman Peralatan Audio Visual Muaturun
2 Borang Permohonan Staf Teknikal Muaturun
3 Borang Permohonan Peralatan Muaturun
4 Borang Permohonan Perkhidmatan Multimedia Muaturun
5 Borang Permohonan Tempahan Penggunaan Studio Rakaman Video dan Audio Muaturun