Student eForm

Written by Super Admin.

#Borang C (Tuntutan  TAPA)Muaturun
1 Borang C1 - Permohonan Aktiviti Pelajar Muaturun
2 Borang C2 - Tuntutan Pengesahan Perbelanjaan Aktiviti Pelajar Muaturun
#Borang E (Peperiksaan)Muaturun
1 Borang E1 - Permohonan Kebenaran Tidak Menduduki Peperiksaan Muaturun
2 Borang E2 - Permohonan Mini Transkrip & Salinan Slip Keputusan Peperiksaan Muaturun
3 Borang E3 - Permohonan Pengesahan Pelajar Menduduki Peperiksaan Muaturun
4 Borang E4 - Permohonan Mengambil Peperiksaan Khas Muaturun
5 Borang RSS - Permohonan Rayuan Semakan Semula Keputusan Peperiksaan Muaturun
6 Borang Rayuan Meneruskan Pengajian (RMP) Muaturun
#Borang S (Umum)Muaturun
1 Borang S1 – Permohonan Pengesahan Pelajar Muaturun
2 Borang S2 - Tuntutan Pemulangan Yuran Pengajian Muaturun
3 Borang S3 – Permohonan Pertukaran Program / Mod / Kampus Muaturun
4 Borang S4 – Permohonan Pengemaskinian Maklumat Peribadi Pelajar Muaturun
5 Borang MD - Permohonan Menarik Diri Dari UiTM Muaturun
6 Borang MD KKB – Permohonan Menarik Diri Dari UiTM (KKB) Muaturun
7 Borang PK - Permohonan Pemindahan Kredit Muaturun
8 Borang PC - Permohonan Pengecualian Kredit

Muaturun (Atas Talian)

Muaturun (Manual)

#Borang (Lain-lain)Muaturun
1 Permohonan Tambah dan Gugur Kursus (Add/Drop)

Muaturun
(Borang Manual)

2 Borang Penarikan Gugur Taraf Muaturun
3 Borang Permohonan Pendahuluan Pelbagai Muaturun
4 Borang Pelarasan Pendahuluan Pelbagai Muaturun
5

Borang Permohonan Cuti Khas (CK)
Pelajar perlu mohon secara atas talian di :
http://simsweb4.uitm.edu.my/SPORTAL_APP/APPLY_LEAVE/index.cfm

Kadar yuran Cuti Khas -Muaturun

-
7 Borang Pemarkahan VIVA_Mode A (Kualitatif) Muaturun
8 Borang Pemarkahan VIVA_Mode B (Kuantitatif) Muaturun
9 Borang Penghantaran Projek Akademik Muaturun
10 Borang Aduan dan Maklumbalas Pelanggan Muaturun