Student eForm

Written by Super Admin.

#BorangMuaturun
1 Borang Pengecualian Kredit (PC) Muaturun
2 Borang Rayuan Penyemakan Semula Keputusan Peperiksaan Muaturun
3 Borang Rayuan Meneruskan Pengajian (RMP) Muaturun
4 Borang Tuntutan Pemulangan Bayaran Yuran Muaturun
5 Permohonan Kebenaran Tidak Menduduki Peperiksaan Muaturun
6 Borang Permohonan Pengesahan Pelajar Muaturun
7 Borang Pertukaran Program/Mod/Kampus Muaturun
8 Permohonan Tambah dan Gugur Kursus (Add/Drop)

Mohon 

Muaturun
(Borang Manual)

9 Borang Penarikan Gugur Taraf Muaturun
10 Borang Menarik Diri Daripada UiTM Muaturun
11 Borang Menarik Diri Daripada UiTM (KKB) Muaturun
12 Borang Permohonan Aktiviti Pelajar Muaturun
13 Borang Pengemaskinian Maklumat Peribadi Pelajar Muaturun
14 Borang Permohonan Pendahuluan Pelbagai Muaturun
15 Borang Pelarasan Pendahuluan Pelbagai Muaturun
16 Borang Permohonan Mini Transkrip dan Salinan Slip keputusan Peperiksaan Muaturun
17 Borang Permohonan Cuti Khas (CK)
Pelajar perlu mohon secara atas talian di :
http://simsweb4.uitm.edu.my/SPORTAL_APP/APPLY_LEAVE/index.cfm
-
18 Borang Permohonan Peperiksaan Khas Muaturun
19 Borang Tuntutan Pengesahan Perbelanjaan Aktiviti Pelajar (Tanpa Deposit) Muaturun
20 Borang Permohonan Pemindahan Kredit Dalaman Muaturun
21 Borang Pemarkahan VIVA_Mode A (Kualitatif) Muaturun
22 Borang Pemarkahan VIVA_Mode B (Kuantitatif) Muaturun
23 Borang Penghantaran Projek Akademik Muaturun
24 Borang Permohonan APEL C Muaturun
25 Borang Penghantaran Portfolio (APEL C) Muaturun
26 Borang Self-Assessment (APEL C) Muaturun
27 Borang Aduan dan Maklumbalas Pelanggan Muaturun