Iklan Permohonan Pensyarah Sambilan iCEPS Oktober 2020 - Februari 2021

Written by Super Admin.

1. Calon yang berkelayakan adalah diperlukan untuk mengisi jawatan di atas mengikut syarat-syarat perlantikan seperti berikut:

a) Keutamaan akan diberikan kepada pensyarah sedia ada / pensyarah UiTM.

b) Pihak iCEPS, UiTM boleh menamatkan tempoh perkhidmatan pada bila-bila masa, jika didapati melanggar etika dan peraturan yang ditetapkan.

2. Taraf jawatan – Sambilan (mengikut tempoh Pengajian iaitu bermula dari Okt 2020 - Feb 2021)

3. Kadar Bayaran : Fasilitator Seminar (SF) : RM100/jam dan Pemudahcara Pembelajaran (LF) : RM11.00/pelajar/bulan

4. Calon yang berminat sila buat permohonan secara atas talian di https://iceps-online.uitm.edu.my/smp/

5. Tarikh permohonan : 04 September 2020 – 18 September 2020