Latihan Industri bagi kod kursus FIN666/671 dan OPM661/671

Written by Super Admin.

Berikut adalah borang-borang dan dokumen berkaitan dengan latihan industri bagi kod kursus ( FIN666/671 dan OPM661/671) yang perlu diisi oleh semua pelajar.

1. Borang pengesahan majikan
2. Organization evaluation form
3. Job description(masing-masing)

Sila kembalikan borang dan juga “job description” yang telah lengkap selewat-lewatnya 15 MAY 2018 melalui fax 03-55448354/pos/serahan tangan kepada pejabat pusat ijazah.
Sekiranya ada sebarang masalah boleh hubungi Dr Surianor atau En. Muhamad Auwalin bin Khalili di 03-55448359.