Latihan Industri bagi kod kursus (FIN666/671, OPM661/671, MKT661/671, HRM661/671 & IBM661/671)

Written by Super Admin.

Berikut adalah borang-borang dan dokumen berkaitan dengan latihan industri bagi kod kursus (FIN666/671, OPM661/671, MKT661/671, HRM661/671 & IBM661/671) yang perlu diisi oleh semua pelajar.

1. Borang pengesahan majikan
2. Organization evaluation form
3. Job description(masing-masing)

Sila kembalikan borang dan juga “job description” yang telah lengkap selewat-lewatnya  30 November 2017 melalui fax 03-55448354/pos/serahan tangan kepada pejabat pusat ijazah.