Latihan Industri Bagi Kod Kursus (MKT661/671, FIN666/671, OPM661/671, HRM661/671 & IBM661/671)

Written by Super Admin.

Berikut adalah borang-borang dan dokumen berkaitan dengan latihan industri bagi kod kursus (MKT661/671, FIN666/671, OPM661/671, HRM661/671 & IBM661/671) yang perlu diisi oleh semua pelajar.

1. Borang pengesahan majikan
2. Organization evaluation form
3. Job description

Sila kembalikan borang dan juga job description yang telah lengkap selewat-lewatnya 31 Mei  2017 melalui fax 03-55448354/pos/serahan tangan kepada pejabat pusat ijazah.

Sekian. Terima kasih.