Student eForm

Written by Super Admin.

#BorangMuaturun
1 Borang Pengecualian Kredit (PC) Muaturun
2 Borang Rayuan Penyemakan Semula Keputusan Peperiksaan Muaturun
3 Borang Rayuan Meneruskan Pengajian (RMP) Muaturun
4 Borang Pemulangan Bayaran Yuran Muaturun
5 Permohonan Kebenaran Tidak Menduduki Peperiksaan Muaturun
6 Borang Permohonan Pengesahan Pelajar Muaturun
7 Borang Pertukaran Program/Mod/Kampus Muaturun
8 Borang Pengesahan Status Bayaran Muaturun
9 Permohonan Tambah dan Gugur Kursus (Add/Drop)

Mohon 

Muaturun
(Borang Manual)

10 Borang Penarikan Gugur Taraf Muaturun
11 Borang Menarik Diri Daripada UiTM Muaturun
12 Borang Permohonan Aktiviti Pelajar Muaturun
13 Borang Pengemaskinian Maklumat Peribadi Pelajar Muaturun
14 Borang Permohonan Pendahuluan Pelbagai Muaturun
15 Borang Pelarasan Pendahuluan Pelbagai Muaturun
16 Borang Permohonan Mini Transkrip dan Salinan Slip keputusan Peperiksaan Muaturun
17 Borang Permohonan Cuti Khas (CK) - untuk pelajar Diploma sahaja.
Pelajar Ijazah, sila mohon secara online di http://iis.ined.uitm.edu.my
Muaturun
18 Borang Permohonan Peperiksaan Khas Muaturun
19 Borang Tuntutan Pengesahan Perbelanjaan Aktiviti Pelajar (Tanpa Deposit) Muaturun
20 Borang Aduan dan Maklumbalas Pelanggan Muaturun
21 Borang Permohonan Pemindahan Kredit Dalaman Muaturun
22 Borang Pemarkahan VIVA_Mode A (Kualitatif) Muaturun
23 Borang Pemarkahan VIVA_Mode B (Kuantitatif) Muaturun