Staff eForm

Written by Super Admin.

#Borang PentadbiranMuaturun
1 Borang Cuti Gantian iNED Muaturun
2 Borang Cuti Rehat iNED Muaturun
3 Borang Keluar Pejabat Muaturun
4 Borang Pengiraan Cuti Gantian Muaturun
5 Borang Permohonan Bekerja Lebih Masa Muaturun
6 Borang Tempahan Bilik Mesyuarat Muaturun
7 Borang Tempahan Kenderaan Muaturun
8 Borang Tempahan Makanan Muaturun
9 Borang Perubahan Waktu Bekerja (WBB) Muaturun
10 Borang Pemesanan Pengeluaran Barang-Barang (untuk Stor iNED) Muaturun
11 Borang Cuti Tanpa Rekod iNED Muaturun
12 Borang Keraian Rasmi Muaturun
13 Borang Pemantauan Seminar Muaturun
14 Borang Perakuan Membawa Kertas Peperiksaan Muaturun
15 Borang Permohonan/Pembatalan Akses SIMS Muaturun
16 Borang Perakuan AJK1/2 Muaturun
17 Borang Aduan Kerosakan Selain ICT Muaturun
18 Borang Pinjaman Peralatan (Pentadbiran) Muaturun
19 Borang Pengakuan Staf (Hal Ehwal Peperiksaan) Muaturun
20 Borang Akuan Penerimaan Peralatan Muaturun
21 Borang Penghantaran Dokumen Muaturun
22 Borang Permohonan Pembelian Barangan Muaturun
23 Borang Penerima Honorium Muaturun
24 Borang Kerahsiaan Muaturun
25 Borang Pemilihan Kemudahan Klinik Panel Muaturun
#Borang KewanganMuaturun
1 Borang Tuntutan Pemulangan Bil Panggilan Rasmi Telefon Bimbit Muaturun
2 Borang Permohonan Pendahuluan Pelbagai Muaturun
3 Borang Pelarasan Pendahuluan Pelbagai Muaturun
4 Borang Tuntutan Perjalanan Dalam Negeri Muaturun
5 Borang Tuntutan Perjalanan Luar Negara Muaturun
6 Borang Permohonan Pendahuluan Perjalanan Muaturun
#Borang Unit KualitiMuaturun
1 Borang Cadangan Pindaan Dokumen Kualiti Muaturun
2 Borang Pelupusan Dokumen Kualiti Muaturun
3 Borang Tindakan Pencegahan Muaturun
4 Borang Tindakan Pembetulan Muaturun
5 Borang Daftar/Lupus Rekod/Borang Muaturun
6 Senarai Semak Audit Muaturun
7 Nota Auditor Muaturun
8 Borang Laporan Ketidakpatuhan Dan Log Audit Muaturun
9 Rekod Aduan dan Maklumbalas Pelanggan Muaturun
10 Borang Aduan dan Maklumbalas Pelanggan Muaturun
#Borang ICTMuaturun
1 Borang Pinjaman Peralatan ICT Muaturun
2 Borang Penyelenggaraan ICT Muaturun
3 Borang Inventori ICT Muaturun
4 Borang Permohonan Akses Pintu Keselamatan Muaturun
5 Borang Permohonan Kelulusan Projek IT (Pembangunan Sistem/Change Request) Muaturun
#Borang PSPPMuaturun
1 Borang Arahan Kerja Pereka (Kegunaan Dalaman iNED sahaja) Muaturun