Student eForm

Written by Super Admin.

#BorangMuaturun
1 Borang Pengecualian Kredit (PC) Muaturun
2 Borang Rayuan Penyemakan Semula Keputusan Peperiksaan Muaturun
3 Borang Rayuan Meneruskan Pengajian (RMP) Muaturun
4 Borang Tuntutan Pemulangan Bayaran Yuran Muaturun
5 Permohonan Kebenaran Tidak Menduduki Peperiksaan Muaturun
6 Borang Permohonan Pengesahan Pelajar Muaturun
7 Borang Pertukaran Program/Mod/Kampus Muaturun
8 Borang Pengesahan Status Bayaran Muaturun
9 Permohonan Tambah dan Gugur Kursus (Add/Drop)

Mohon 

Muaturun
(Borang Manual)

10 Borang Penarikan Gugur Taraf Muaturun
11 Borang Menarik Diri Daripada UiTM Muaturun
12 Borang Menarik Diri Daripada UiTM (KKB) Muaturun
13 Borang Permohonan Aktiviti Pelajar Muaturun
14 Borang Pengemaskinian Maklumat Peribadi Pelajar Muaturun
15 Borang Permohonan Pendahuluan Pelbagai Muaturun
16 Borang Pelarasan Pendahuluan Pelbagai Muaturun
17 Borang Permohonan Mini Transkrip dan Salinan Slip keputusan Peperiksaan Muaturun
18 Borang Permohonan Cuti Khas (CK)
Pelajar perlu mohon secara atas talian di :
http://simsweb.uitm.edu.my/SPORTAL_APP/APPLY_LEAVE/index.cfm
-
19 Borang Permohonan Peperiksaan Khas Muaturun
20 Borang Tuntutan Pengesahan Perbelanjaan Aktiviti Pelajar (Tanpa Deposit) Muaturun
21 Borang Permohonan Pemindahan Kredit Dalaman Muaturun
22 Borang Pemarkahan VIVA_Mode A (Kualitatif) Muaturun
23 Borang Pemarkahan VIVA_Mode B (Kuantitatif) Muaturun
24 Borang Penghantaran Projek Akademik Muaturun
25 Borang Permohonan APEL C Muaturun
26 Borang Penghantaran Portfolio (APEL C) Muaturun
27 Borang Self-Assessment (APEL C) Muaturun
28 Borang Aduan dan Maklumbalas Pelanggan Muaturun